Párkapcsolati és válási mediáció

A mediáció (közvetítői eljárás) hatékonyabb és emberibb eljárás, mint bármely bírósági per. Nagy előnye, hogy a saját életünkre vonatkozó döntési lehetőséget magunknál tarthatjuk. A cél nem csupán a közös megegyezés, hanem az adott vitás helyzet – válás, szülői felügyelet, gyerektartás – mindenki számára elfogadható módon történő lezárásaA mediáció egy vitarendező eljárás, amit a mediátor irányít.

Ikon_problema
„A szimbolikus jó helyett én a valódi jót preferálom.”
Daniel C. Dennett filizófus

Mit jelent a Mediáció ?

A mediáció során nem vizsgáljuk, hogy kinek van igaza. A fő cél a konfliktus feloldása és a közös megegyezés létrehozása. Ehhez szükség van egy közvetítőre, a mediátorra, mint szakemberre, aki pártatlan, kívülállóként reálisan látja a helyzetet. A döntés és a lehetőség mindenki kezében ott van, hogy megválassza, milyen úton kívánja rendezni konfliktusait. Éppen ezért legjobb vitarendezési mód a mediáció.

A mediáció nem
bírósági eljárás!

A mediáció nembírósági eljárás!

A mediátor nem hoz döntést vagy ítéletet, mint a bíró egy per végén. Nincs szükség tanukra, ügyvédekre. Minden felmerülő kérdésben az érintettek határoznak, a megállapodásban csak az általuk jóváhagyottak kerülnek rögzítésre. Ez egy megegyezési folyamat, amelyet a mediátor vezet végig, és nincs győztes-vesztes kimenetel, hiszen a cél egy mindkét fél számára elfogadható legjobb megoldás megkeresése. A mediáció nagy előnye az, hogy problémájára olyan kreatív megoldás születhet, amire bírósági keretek között nem feltétlenül lenne lehetőség, és az ügyfelek közötti kommunikáció megváltozzon, mégha ez korábban elképzelhetetlennek tűnt is.

Mikor forduljak
mediátorhoz
?

Ha úgy érzi, többet ér az élete mint állandó, fájdalmas párbajozás. Gondold át, mennyit veszíthetsz, ha vitában őrlődsz, állandó veszekedések nehezítik a mindennapjaidat, esetleg hosszú, 3-5 évig elhúzódó, költséges ügyvédi képviseletű pereskedéssel töltöd az idődet, ahelyett, hogy minőségi, boldog életet élnél és az újrakezdésre fókuszálna!

Gulyás Szilvia - Párkapcsolati és válási mediátor

Coachként, mediátorként gyakran tapasztalom, hogy a kommunikáció hiánya, az egyének személyes lelki sérülései, sérelmei, viselkedésmintái, gondolkodási sémái, hozott mintái hogyan vezetnek a párkapcsolati konfliktusokhoz, esetleg a váláshoz. A szemben álló felek közötti önálló megegyezést pont ezek teszik lehetlenné. Mediátorként egy híd vagyok, mellyel nemcsak a két fél konfliktusát tudom gyorsan, költséghatékonyan kezelni, de a felek nézőpontjának változtatásával a jövőben bekövetkező nehézségeikhez is pozitív megoldási stratégiát alakítunk ki. A mediáció célja, hogy párbajozás helyett a boldog tovább lépést helyezzük előtérbe.

szilvi
titkos_osszetevok_ikon

A mediáció folyamata!

titkos_osszetevok_szilvi_2

Az elhatározás megszületése!

A mediációhoz mind a ketten kelletek. Fontos, hogy partnered is lássa, hogy vita helyett a közvetítést mint permegelőző módszer, valóban hatékony, eredményorientált eljárás mindenki számára. A legtöbb esetben a partner nem is ismeri a konfliktus megoldás ezen módját, ezért fontos, hogy egyenes és tiszta kommunikációval beszéljük meg vele a szándékunkat.

Négyszemközt, tabuk nélkül!

Mediáció felteheted, azokat a kérdéseket amit vitapartnered, házastársad, élettársa előtt nem tennél fel. Fontos, hogy ez a beszélgetés egy őszinte és nyílt beszélgetés legyen a mediátor és az ügyfél között, minden zavaró tényező nélkül. Ebben a 60 percben a mediátor úgy tud az ügyfélre koncentrálni, hogy figyelmét nem kell megosztania. A mediáció megkezdése előtt a vitában érintett valamennyi személyt meghallgatunk

titkos_osszetevok_1_szilvi
titkos_osszetevok_3

Az egyezség kialakítása!

Egy (maximum) 3 órás mediáció, során folyamatosan közelítve az álláspontokat kialakítunk egy pártatlan megállapodást. Ebben az időszakban, teljes fókusszal csak rátok figyelek, és mindent elkövetünk, hogy megtaláljuk a közös nevezőt. Az egyezséget legkésőbb egy héten belül írásba foglaljuk és magukkal vihetitek. Ezzel lezárul a mediáció folyamata.

Párkapcsolati,
mediáció!

Minden párkapcsolatban vannak nehézségek és hullámvölgyek. Amikor már úgy érzed, hogy nem lehet megbeszélni, megtalálni a kompromisszumokat, a másik fél már meg sem hallgat, akkor egy külső szakember nagy segítség lehet. A mediátor közreműködésével a párok nyugodt körülmények között beszélhetik át a konfliktusaikat, tabuk nélkül. A mediátor mindvégig irányítása alatt tartja a beszélgetést, így közelítve a kompromisszum és az egyezség felé.

Miért fontos a
párkapcsolati mediáció?

Nincs elfajult veszekedés.

Nyugodt körülmények
között lehet rendezni a nézeteltéréseket

Mindenki elmondhatja a véleményét

Megszakítás nélkül hallgatjuk meg a másik nézőpontját.

Meditációs szabály mindenkire vonatkozik!

Mindkét fél köteles a másiknak megadni a tiszteletet.

Teljeskörű diszkréció

Az elhangzottakat maximális titoktartással kezeljük, így teljesen őszintén tudunk beszélgetni.

Nincsenek félreértések

A mediátor minden segítséget megad, hogy a két fél teljes mértékben megértse egymást

Kompromisszumos megállapodás

A mediátor segítségével olyan egyezség kerül kidolgozásra, ami a pár mindkét tagja számára betartható.

Párkapcsolati mediáció ajánlatok

Előzetes megbeszélés

15.000 Ft/fő

Mediációs ülés

50.000 Ft/2fő

Mediációs csomag

85.000 Ft/csomag

Mi a különbség a párkapcsolati mediáció és a párkapcsolati coaching között?

A párkapcsolati mediációt egy-egy konkrét konfliktus helyzett feloldására ajánljuk. A párok ebben a helyzetben konkrét céllal érkeznek, a probléma számukra ismert, a megoldáshoz kérnek közvetítői segítséget.


Párkapcsolati coachingra esetén a párok számára a konfliktus forrása nem ismert. Azt látják, hogy a problémák valódi okai mélyebbre vezethetőek vissza. A kapcsolatukkal teljes egészében, átfogó módon kívánnak foglalkozni.

Válási,
mediáció!

Egy válás sok esetben nagyon hosszan és fájdalmasan elhúzódhat. A válási mediáció során közvetítő segítségével megtaláljuk azt a kompromisszumot, amivel a másik féllel együttműködve tudod rendezni a konfliktusokat. Külön figyelmet szentelünk, hogy gyermeketeknek ne okozzon sérülést ez a kényes időszak.

A válási mediáció előnyei

Békés tárgyalások

Az egész procedúra alatt külön figyelmet fordítunk arra , hogy mindvégig békés mederben történjenek a konzultációk.

Mindkét fél érdekeit nézzük

A megegyezéshez elengedhetetlen, hogy mind a két fél szemszögéből vizsgáljuk a történteket.

Nincs hosszan elhúzódó per

A válás a mediációval gördülékenyen és gyorsan lezajlik, nincs évekig tartó pereskedés.

Segítünk a megegyezésben

A mediáció során mindvégig célunk, hogy egy mindeni számára elfogadható megállapodás szülessen meg.

Megállapodás a kényes kérdésekben

A mediáció során a vagyonmegosztás és a tártdíj kérdésnek megoldását is segítjük.

Együttműködés válás után is

Fontos, hogy mind a két fél a válás után is együtt tudjon működni (pl. közös gyermek miatt), ezt is segítjük.

Válási mediáció ajánlatok

Váláshoz szükséges iratok: A mediációs megállapodás az az okirat, ami egyértelműen jelzi a bíróság számára a felek közös akaratát. A keresetlevél (házassági bontókereset) pedig az a bíróságra kötelezően benyújtandó okirat, ami elengedhetetlen egy válás megindításához.

Előzetes megbeszélés

20.000 Ft/fő

Mediációs ülés

60.000 Ft/2fő

Mediációs csomag

99.000 Ft/csomag

Mediációs megállapodás
elkészítése

Mediáció során fogalmazzuk meg 
Okirat együttes aláírása a helyszínen 
A bíróság is elfogadja